Kariyer

Kariyer

Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü ve Millî Eğitim Vakfı Kolejleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasal hukuk düzenine, demokratik ve laik, çağdaş devlet esaslarına, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, gelecek yılların ihtiyaçlarına cevap verebilecek seviyede bilgi ve beceri ile donanmış, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli şekilde gelişmiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, yapıcı ve yaratıcı insanları istihdam etmeyi hedeflemiştir.

Yardımcı hizmetler personelinden Genel Müdür’e kadar tüm çalışanlarımız, takım çalışması temelinde, kurumun stratejik amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere katılımcı ve yönlendiricidir. Kişiler arasındaki iş ilişkisi güvene dayalıdır. Çalışma kurallarının belirlenmesinde çalışanların huzuru ve verimliği esas alınır. Yaşam boyu eğitim ile personelin kurumda kalıcılığı sağlanır.