MEV Eğitim Kültürü

MEV Eğitim Kültürü

MEV Koleji öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, Dünyayla entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

MEV Kolejinde bireyin tüm yaşam becerilerinin temellerinin Okul öncesi ve İlkokul çağında atıldığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimize akademik bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve duygusal ilgi ve beklentilerine yanıt verebilen kapsamlı bir öğretim programı uygulanır.

Okulumuzun nitelikli, dinamik eğitim ve yönetim kadrosu, yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencilerimizin edindiği bilgileri kavrayarak kullanmasını, analiz-sentez yapmasını amaçlayan “Tam Öğrenme” ve “Yaparak, Yaşayarak Öğrenme” modelleriyle öğrenci merkezli eğitim sistemini temele alır.

Okul öncesi ve İlkokul sınıflarında sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okulumuzda, İngilizce, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Satranç, Bilgisayar, Bale, Tiyatro, Halk Dansları ile Psiko-drama gibi önemli dersler branş öğretmenlerimiz tarafından verilir. Ortaokul ve Anadolu Lisesi sınıflarında ise her ders, kendi alanlarında uzmanlaşmış branş öğretmenlerimizce verilmektedir.

MEV Koleji, her çocuğu farklı yetenekleri, ilgi alanları olan, farklı gereksinimlere sahip, gelecek için farklı umutları ve beklentileri olan ayrı bireyler olarak görür ve ülkemizin geleceği olan öğrencilerimize geniş ölçüde sosyal ve entelektüel katılım imkânları sunar. Yaşı ne olursa olsun, her öğrenciye nasıl düşünmesi gerektiğini ve yaratıcılığını kullanmayı öğreten fırsatlar sunar. Öğrencilerine olgun, mantıklı, düşünmeyi ve yorum yapmayı bilen mükemmeli yakalamış bireyler olabilmeleri için, tüm özgürlük ve fırsatlar tanınır. Öğrencilerimiz Okul öncesinden başlayarak bütünleşik eğitim ve öğretim yoluyla en temelden; en karmaşığına kadar tüm becerileri çeşitli temalarla iç içe yaşayarak edinir. Böylece sadece sınavlarda değil; hayatın her alanında başarılı insanlar olarak yetiştirilir ve MEV Kolejinden mezun olurlar.