MEV Koleji Öğrencileri

MEV Koleji Öğrencileri

MEV Koleji’nde eğitim felsefemizin özünü oluşturan ‘Her öğrenci farklı bir değerdir’ anlayışına uygun olarak, bireysel farklılıkları göz önüne tutar; eğitim metod ve materyallerini öğrencilerimizin öğrenme stili ve zeka alanlarına göre planlarız. Bilgiyi doğrudan aktarmak, ezberletmek yerine kaynağa ulaşmada rehberlik eden öğretmenlerimizle, öğrencilerimizin merkezde olduğu ve öğretim sürecine etkin bir katılım sağladığı ders ve etkinlik ortamının oluşması sağlar, birden fazla duyuya hitap eden eğitim araç ve yöntemleriyle edindikleri bilgilerin hayattaki karşılığını anlayarak kalıcı öğrenme sağlamayı amaçlarız.

MEV Koleji’nde okuyan öğrencilerimiz;

 • Atatürk İlke İnkılâplarını benimsemiş,
 • İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı,
 • Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Çevreye duyarlı,
 • Anadilini etkin kullanabilen,
 • En az bir yabancı dilde kendini ana dil yetkinliğinde ifade edebilen,
 • Çalışma disiplinine sahip,
 • Dürüst, onurlu ve ahlaklı,
 • Yaratıcı düşünce yeteneğine sahip,
 • Estetik duygusu gelişmiş,
 • En az bir enstrüman çalabilen,
 • Okuma alışkanlığı kazanmış,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Sporu yaşamının bir parçası olarak gören,
 • Sanata, sanatçıya saygılı,
 • Öğrendiklerini hayatta uygulayabilen,
 • Kendi kültürüne yabancı olmayan,
 • Evrensel değerleri ve kültürlere saygılı olan,
 • Kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alan,
 • Hedef belirleyen ve bu yolda ilerleyen,
 • Bilimsel araştırma becerileri kazanmış,
 • Kendine güvenli ve iletişim becerisi yüksek,
 • Empati yeteneği gelişmiş ve hoşgörülü,

bireyler olarak yetiştirilir ve hayatları boyunca avantajlarını hissedecekleri MEV Kültürünü edinmiş olarak mezun olurlar.