/** * * Header template file * * @package MandarinPress Enterprise * @author Hasan Yavaş * @since MandarinPress Enterprise 1.0 * @copyright 2016 DWT Mandalina * **/ $header_thumbnail_id = get_post_thumbnail_id($post->ID); $header_thumbnail_url = wp_get_attachment_url( $header_thumbnail_id ); ?> Atatürk Köşesi | MEV Koleji - Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi